Publikációk

Monográfia

 • Legvégül a tópart. (Ön)életrajz két kézre. MTA Könyvtár és Információs Központ – KSH Könyvtár, Budapest, 2015. 262 o. (Rózsa Györggyel)
 • Szakkönyvtár a holnap határán. KSH Könyvtár, Budapest, 2018. 236 o.

Szerkesztett, összeállított kötetek

 • Klinger András műveinek válogatott bibliográfiája. Készült Klinger András tiszteletére. KSH Könyvtár, Budapest, 2011. 39 o. (összeáll.; Lencsés Ákossal)
 • Vukovich György (1929–2007) műveinek válogatott bibliográfiája. KSH Könyvtár, Budapest, 2012. (Nagy magyar statisztikusok, 26.) 66 o. (összeáll.)
 • Az olvasás pártfogója. Írások Nemes Erzsébet tiszteletére. Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Budapest, 2012. 163 o. (szerk.; Fülöp Ágnessel és Lencsés Ákossal)
 • Portrék a Központi Statisztikai Hivatal könyvtárának másfél évszázadából. KSH Könyvtár, Budapest, 2013. 40 o. (szerk. és összeáll.)
 • Kamarás Ferenc műveinek válogatott bibliográfiája. KSH Könyvtár, Budapest, 2014. 27 o. (szerk.)
 • Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. KSH Könyvtár, Budapest, 2014. (A statisztika történetei, 1.) 807 o. (főszerk.)
 • Józan Péter műveinek válogatott bibliográfiája. Józan Péter 80. születésnapjára. KSH Könyvtár, Budapest, 2015. 37 o. (szerk.)
 • Századok statisztikája. Statisztikai érdekességek a magyar történelemből. KSH, Budapest, 2017. 353 o. (fel. szerk.; Kátainé Marosi Angélával)
 • Statistics of centuries. Statistical curios in Hungarian history. Hungarian Central Statistical Office, Budapest, 2018. 356 o. (szerk.; Kátainé Marosi Angélával)
 • A számontartott nemzet. A Trianon előtti és utáni évtizedek Magyarországa statisztikai térképeken. Központi Statisztikai Hivatal KSH Könyvtár, Budapest, 2020. 407 o. (szerk.; Rovács Barnával)
 • Mapping the Nation. The Depiction of Hungary in Statistical Maps in the Decades Before and After the Treaty of Trianon. Hungarian Central Statistical Office – HCSO Library, Budapest, 2020. 416 o. (szerk.; Rovács Barnával)

Lektorált folyóiratban megjelent tanulmányok, rövidebb cikkek

Nem lektorált folyóiratban megjelent tanulmányok, rövidebb cikkek

Könyvfejezetek, kötetben megjelent tanulmányok, rövidebb cikkek, bibliográfiák

 • A könyvtáros Bibó István bibliográfiája. A Bibó-centenárium válogatott bibliográfiája. In Bibó István a KSH Könyvtárban. Születésének 100. évfordulójára. Szerk.: Nemes Erzsébet. KSH Könyvtár, Budapest, 2011. 37–40. o. (Orbán-Szirbucz Zsófiával)
 • Nemes Erzsébet életútja és műveinek válogatott bibliográfiája. In Az olvasás pártfogója. Írások Nemes Erzsébet tiszteletére. Szerk.: Fülöp Ágnes – Lencsés Ákos – Rózsa Dávid. Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Budapest, 2012. 153–162. o. (Lencsés Ákossal)
 • „Nem helyeseltem a szörnyű embertelenségeket…” Kovács Alajos 1948-as levele az Akadémiához. In Az olvasás pártfogója. Írások Nemes Erzsébet tiszteletére. Szerk.: Fülöp Ágnes – Lencsés Ákos – Rózsa Dávid. Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Budapest, 2012. 117–121. o.
 • Az ország és népe: a magyar (állam)leíró statisztika Bél Mátyástól Fényes Elek koráig. In Fényes Elektől az európai statisztikai rendszerekig. Tanulmánykötet. Szerk.: Polónyi Katalin. Magyar Statisztikai Társaság – Partiumi Területi Kutatások Intézete, Budapest, 2016. 38–57. o.
 • A Központi Statisztikai Hivatal története. In Századok statisztikája. Statisztikai érdekességek a magyar történelemből. Fel. szerk.: Kátainé Marosi Angéla – Rózsa Dávid. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2017. 31–47. o. (Derzsy Márkkal, Horváth Balázzsal, Kovács Csabával, Rózsa Gáborral és Szuly Ritával)
 • Százötven év statisztika – A Központi Statisztikai Hivatal történetének vázlata. In A gazdaságstatisztika szerepe az oktatásban. Konferencia és megemlékezés 2017. szeptember 27. Absztraktgyűjtemény. Szerk.: Takácsné György Katalin. Óbudai Egyetem, Budapest, 2017. 27–33. o.
 • History of the Hungarian Central Statistical Office. In Statistics of centuries. Statistical curios in Hungarian history. Resp. ed.: Angéla Kátai-Marosi. Ed.: Dávid Rózsa. HCSO, Budapest, 2018. 31–47. o. (Derzsy Márkkal, Horváth Balázzsal, Kovács Csabával, Rózsa Gáborral és Szuly Ritával)
 • A foglalkozásszerkezet. In A számontartott nemzet. A Trianon előtti és utáni évtizedek Magyarországa statisztikai térképeken. Szerk.: Rózsa Dávid – Rovács Barna. Központi Statisztikai Hivatal – KSH Könyvtár, Budapest, 2020. 200–221. o. (Rózsa Gáborral)
 • The Employment Structure. In Mapping the Nation. The Depiction of Hungary in Statistical Maps in the Decades Before and After the Treaty of Trianon. Eds.: Dávid Rózsa – Barna Rovács. Hungarian Central Statistical Office – HCSO Library, Budapest, 2020. 206–227. o. (Rózsa Gáborral)

Lexikoncikkek

 • Abay Gyula, Altenburger Gyula, Balás Károly, Balogh Pál, Baross János, Belágyi József, Bud János, Buziássy Károly, Csahók István, Dányi Dezső, Edelényi Szabó Dénes, Ferenczi Izsó, Findura Imre, Földváry László, Gaál Jenő, Gidófalvy Elemér, Gombás Géza, Hajdú Elemérné, Halkovics László, Hegedüs Lóránt, Hegedüs Sándor, Hegyeshalmy Lajos, Heinz Ervin, Hoós János, Jeney Andrásné, Kápolnai Iván, Kautz Gyula, Kenéz Béla, Keszthelyiné Rédei Mária, Leslie Kish, Konek Sándor, Korláth József, Kovács Alajos, Kovács Tibor, Kovacsics József, Körmendi Gábor, Krisztics Sándor, Láng Lajos, B. Lukács Ágnes, Magda Pál, Mariska Vilmos, Miller Jakab Ferdinánd, Mód Aladárné, Molnár Endre, Mundruczó György, Németh László, Nyitrai Ferencné, Pálóczi Horváth Ádám, Palugyay Imre, ifj., Pezenhoffer Antal, Pikler J. Gyula, Pintér József, Podmaniczky Horác, Pogány Frigyes, Ráth Zoltán, Ruisz Rezső, Schnell Lászlóné, Schuler Dezső, Skerlecz Miklós, Surányi-Unger Tivadar, Szabó Béla, Szendrey Weres Dávid, Timon Sámuel, Vizaknai Antal, Vukovich György, Weninger Vince, Wolff Károly, Zalka Ödön, Zorn Vilmos. In Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. KSH Könyvtár, Budapest, 2014. (A statisztika történetei, 1.)

Könyv- és folyóiratcikk-ismertetések

Konferenciabeszámolók, rendezvényismertetések

Vitaanyagok, stratégiai dokumentumok

Sorozat- és folyóirat-szerkesztés

 • A statisztika történetei (Fülöp Ágnessel; 2014–2020)
 • Számok és történelem (Fülöp Ágnessel; 2014–2020)
 • Nemzetközi Statisztikai Figyelő (alapító főszerk.; 2015–2017)
 • Nagy magyar statisztikusok (2018–2020)

Konferencia-előadások

 • Megemlékezés Bibó Istvánról. A jelen szaktudása a jövő generációjáért. A KSH Könyvtár projektzáró konferenciája. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2011. szeptember 22.
 • A statisztika és a digitális átállás. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 44. Vándorgyűlése, Társadalomtudományi Szekció. Széchenyi István Egyetem, Győr, 2012. július 13. (Lencsés Ákossal)
 • Fejezetek a Központi Statisztikai Hivatal nemzetközi kapcsolatainak történetéből a kezdetektől 1947-ig. „Múltban gyökerező jelen”. 145 éves a Központi Statisztikai Hivatal. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2012. október 9.
 • A KSH Könyvtár társadalomtudományi hivatkozásgyűjtő adatbázisa, a Mathias. Networkshop 2013, Tartalomszolgáltatók: könyvtárak, levéltárak, múzeumok. Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron, 2013. március 27. (Lencsés Ákossal)
 • Másfél évszázad – élő örökség. A Központi Statisztikai Hivatal könyvtára és könyvtárosai. Másfél évszázad a statisztika szolgálatában. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2013. szeptember 10.
 • Kutatás és kutatástámogatás országos szakkönyvtári környezetben. Valóságos könyvtár – könyvtári valóság. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest, 2013. november 26.
 • Szakkönyvtár a holnap határán. A KSH Könyvtár mint kulturális központ és tudományos műhely. A könyvtár új útjai: korszerű szolgáltatások – kreatív felhasználóknak. Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtár, Budapest, 2014. október 30.
 • Megújuló szakmai és közművelődési szolgáltatások a KSH Könyvtárban. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 47. Vándorgyűlése, Társadalomtudományi Szekció. Szolnoki Főiskola, Szolnok, 2015. július 17. (Lencsés Ákossal)
 • A magyar szakkönyvtári rendszer. Valóságos könyvtár – könyvtári valóság II. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest, 2015. november 24.
 • Ezredfordulós helyzetkép a magyar szakkönyvtári rendszerről és az országos szakkönyvtárakról. Szakkönyvtári seregszemle 2016. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2016. március 29.
 • Az ország és népe: a magyar (állam)leíró statisztika Bél Mátyástól Fényes Elekig. Fényes Elektől az Európai Statisztikai Rendszerekig. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, 2016. július 1.
 • Mit tesz értünk a Wikipédia, és mit tehetünk mi a Wikipédiáért? A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 48. Vándorgyűlése, Társadalomtudományi Szekció. Pannon Egyetem, Veszprém, 2016. július 8.
 • Így mérünk mi. Színek és fonákok a magyar könyvtár-statisztikai adatszolgáltatásban. Szakkönyvtári seregszemle 2017. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2017. március 21. (Kecskeméti Gergellyel)
 • Könyvtár-statisztikai dilemmák a digitális korban. Networkshop 2017, Tartalomszolgáltatók: könyvtárak, levéltárak, múzeumok. Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kunó Könyvtára, Szeged, 2017. április 20. (Kecskeméti Gergellyel)
 • „A statisztika terén iskolát alkottam” – Keleti Károly, a tudós és hivatalalapító. Másfél évszázad a számok bűvöletében – 150 éves a Statisztikai Hivatal. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2017. május 25.
 • Könyvtár és társadalom. Szempontok és javaslatok a szolgáltatásközpontú könyvtárstatisztika bevezetéséhez. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 49. Vándorgyűlése, Jogi Szekció. Miskolci Egyetem, Miskolc, 2017. július 6. (Kecskeméti Gergellyel)
 • Szakkönyvtári körkép 2017-ben. Ment-e a világ elébb? Változások a tudományos könyvtárak szolgáltatásaiban, új fejlesztési irányok. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2017. október 16.
 • „Hazáját esmérő nemzet” – Az Akadémia és a statisztika a XIX. században. Földi sokaságok, égi tünemények – A statisztika a tudományok világában. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 2017. október 18.
 • A múzeumok nyomában: megújulás előtt az országos könyvtár-statisztikai adatgyűjtési rendszer. Muzeum@Digit 2017. Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, 2017. november 29. (Kecskeméti Gergellyel)
 • Egyenlő az elsők között: Konek Sándor és a statisztika új útjai. Mit nyújthat a statisztika? Ünnepi konferencia Keleti Károly halálának 125. és az ELTE ÁJK statisztikaoktatásának 240. évfordulóján. Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 2017. december 5.
 • Várunk rejtett kertje. A magyar szakkönyvtári rendszer jelen- és jövőképvázlata. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 50. Vándorgyűlése, Jogi Szekció. Pannon Egyetem Georgikon Kar, Keszthely, 2018. július 5.
 • A túl nagy számok törvénye. A könyvtárak és statisztikájuk. Használó – közönség – közösség. Helyismeret és kapcsolatépítés az információk áramlásában. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezetének XX. országos konferenciája. Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Kisfaludy Károly Könyvtára, Győr, 2018. július 25.
 • Együttműködés vagy szétfejlődés – kérdések és lehetőségek a hazai (szak)könyvtárügyben. A megújuló Országos Bírósági Könyvtári Rendszer: együttműködés a hazai szakkönyvtári hálózattal II. Kúria, Budapest, 2018. szeptember 10.
 • Az országos szakkönyvtárak 2019-ben – egy felmérés eredményei. Szakkönyvtári seregszemle 2019. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2019. március 12.
 • A magyarországi szakkönyvtárak és szolgáltatásaik. Sokszínűségben hasonlóság. A szakkönyvtárak. Egyházi Könyvtárak Egyesülése, Esztergom, 2019. június 25.
 • A könyves világ (ön)reprezentációja a közösségi médiában. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 51. Vándorgyűlése, Társadalomtudományi Szekció. Hotel Magyar Király, Székesfehérvár, 2019. július 4.
 • Megújulás, digitalizáció és új szolgáltatások az Országos Széchényi Könyvtárban. Agria Média 2020 és ICI-16 információ- és oktatástechnológiai konferencia. 2020. október 9. (Online konferencia) (Dancs Szabolccsal és Mészáros Tamással)
 • A nemzet könyvtára 2021–2025: stratégiánk alapjai. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 52. Vándorgyűlése, nyitó plenáris ülés. 2021. július 8. (Online konferencia)
 • Könyvtáraink a koronavírus-járvány alatt és után. Országos Múzeumigazgatói Konferencia. Thermal Hotel Visegrád, Visegrád, 2021. szeptember 8.
 • Kulcsterületek a nemzeti könyvtárügyben. A könyvtár jövője − a 2020-as évek könyvtára. Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Kisfaludy Károly Könyvtára, Győr, 2021. október 5.
 • A nemzeti könyvtár és a nemzeti könyvtárügy: gondolatok a 2022 és 2026 közötti szakterületi stratégiához. A művészeti könyvtárak szerepe a digitális korban, avagy művészet, innováció, könyvtár. Pesti Vigadó, Budapest, 2021. október 6.
 • Az Országos Könyvtári Rendszer és az Országos Könyvtári Platform. Networkshop 2022, nyitó előadás. Debreceni Egyetem Informatikai Kar, Debrecen, 2022. április 20.
 • A nemzeti könyvtár és a szakkönyvtárak. Változások(k) – hatások. Neumann János Egyetem Könyvtár és Információs Központ, Kecskemét, 2022. május 27.
 • Országos és nemzeti: könyvtári fejlesztések és tervek. Megújulás a Covid után… a folyamatosan változó világban 1. Pannonhalmi Főapátság, Pannonhalma, 2022. június 28.
 • Pillanatfelvétel a magyar könyvtári rendszerről. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 53. Vándorgyűlése, kisplenáris ülés. Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Kaposvár, 2022. július 15.
 • Az Országos Széchényi Könyvtár honvédelmi feladatai. Hagyományok és kihívások X. Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár, Budapest, 2022. szeptember 1.
 • Látogatóbarát és szolgáltatásközpontú fejlesztések a könyvtári területen. Magyar múzeumok 2022 − Múzeumfejlesztések, lehetőségek és hatások. Országos Múzeumigazgatói Konferencia. Thermal Hotel Visegrád, Visegrád, 2022. szeptember 7. (Kovács Béla Lóránttal)
 • A Corvina-könyvtár és virtuális újraegyesítési projektje. CODEX − A nemzeti és digitális identitások szinergikus fejlesztésének fóruma. Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 2022. szeptember 23. (Zsupán Edinával)
 • Fitz József, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója. A Magyar Nemzeti Múzeum alapításának 220. évfordulója alkalmából rendezett konferencia. Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, 2022. december 8.

Egyéb előadások

 • A tudománymetria alapjai. A Magyar Tudományos Akadémia Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottsága Statisztikai Tudományos Albizottságának általános ülése. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2013. május 23. (Lencsés Ákossal)
 • Ötszáz év, négyszáz név. A magyar statisztika arcai. A Magyar Statisztikai Társaság Statisztikatörténeti Szakosztályának ülése. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2014. szeptember 16.
 • Könyvtár, statisztika, történelem. A magyar statisztikuslexikon ötven éve. A Magyar Tudományos Akadémia Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottsága Statisztikai Tudományos Albizottságának általános ülése. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2014. október 2.
 • Negyedmillió szócikken is túl… Bevezetés a Wikipédia–szerkesztés elméletébe és gyakorlatába. Az Egyetem szolgálatában. Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár, Gödöllő, 2014. november 5.
 • A Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár mint kiadó. 23. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál. Millenáris, Budapest, 2016. április 22.
 • A bibliológia Rózsa György munkásságában. Kovács Máté születésének 110. évfordulója tiszteletére rendezett emléknap. Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár, Hajdúszoboszló, 2016. november 11. (Rózsa Gáborral)
 • Wikivé lesz minden. Közös tudás és tudásközösség a Wikipédia-univerzumban. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bács-Kiskun Megyei Szervezetének szakmai továbbképzési napja. Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, Kecskemét, 2017. március 6.
 • Változások a 2018. évi könyvtári statisztikában. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Komárom-Esztergom Megyei Szervezetének szakmai programja. József Attila Megyei és Városi Könyvtár, Tatabánya, 2017. október 2. (Kecskeméti Gergellyel)
 • A könyvtár-statisztikai adatgyűjtés változásai 2019-től. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Társadalomtudományi Szekciójának taggyűlése. Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Könyvtár, Budapest, 2018. február 2. (Kecskeméti Gergellyel)
 • Könyvtár-statisztikai együttállások – egy workshop és tanulságai. Kihívások, változások. A tudományos és szakkönyvtárak feladatai az európai trendek mentén. Bakonybél, 2018. április 25. (Kecskeméti Gergellyel)
 • A 2018-ban és 2019-ben várható változások az országos könyvtári statisztikában. Bírósági tudás- és információmenedzsment az Országos Bírósági Könyvtári Rendszerben. Országos Bírósági Hivatal Magyar Igazságügyi Akadémia, Budapest, 2018. május 4. (Kecskeméti Gergellyel)
 • Egy életmű dimenziói: Marton Ádám szakirodalmi tevékenysége. A Központi Statisztikai Hivatal, a Magyar Statisztikai Társaság Statisztikatörténeti Szakosztálya, a Magyar Statisztikai Társaság Gazdaságstatisztikai Szakosztálya, a Magyar Tudományos Akadémia Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottsága Statisztikai Tudományos Albizottsága, a KSH Könyvtár és a Statisztikai Szemle közös emlékülése dr. Marton Ádám tiszteletére. Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2018. október 18.
 • A nemzeti könyvtár mint memóriaintézmény és könyvkulturális adatközpont. Orosz−Magyar Könyvtári Párbeszéd Találkozója. Országos Idegennyelvű Könyvtár, Budapest, 2021. szeptember 3.
 • Az örök könyvtár. Fazekas+ Fesztivál. Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Budapest, 2022. március 1.

Kiállításmegnyitók, könyvbemutatók, köszöntő-, avató- és emlékbeszédek

 • Emlékbeszéd Rózsa Györgyről. Farkasréti temető, Budapest, 2006. január 9.
 • Beszéd Rózsa György emléktáblájának avatóünnepségén. Budapest, 2012. október 12.
 • Megemlékezés Rózsa Györgyről. Agora-programok. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest, 2015. március 4.
 • Beszéd a Hortus Sempervirens – Kerner örökké virágzó kertje című kiállítás megnyitóján. Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, 2020. szeptember 25.
 • Köszöntő az Egy város emlékezete metszeteken és képeken című kiállítás megnyitóján. Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár, Győr, 2021. augusztus 19.
 • Beszéd a zirci Ciszterci Műemlékkönyvtár felújított Barokk termének átadásán. Ciszterci Műemlékkönyvtár, Zirc, 2021. augusztus 19.
 • Beszéd Györke József emléktáblájának avatóünnepségén. Celldömölk, 2021. szeptember 11.
 • Beszéd az Arctic World Archive elhelyezési ünnepségén. Arctic World Archive, Longyearbyen, 2021. szeptember 23.
 • Beszéd Melczer Tibor emléktáblájának avatóünnepségén. Budapest, 2021. október 19.
 • Köszöntő az Országos Széchényi Könyvtár digitalizáló központjának átadásán. Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 2022. február 11.
 • Köszöntő Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár, az Érseki Simor Könyvtár és a Városi Könyvtár kódexei című könyv bemutatóján. Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár, Esztergom, 2022. március 11.
 • Köszöntő a Vershaza. Himnusz, Szózat, Nemzeti dal – emblematikussá lett verseink című kiállítás megnyitóján. Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 2022. március 14.
 • Köszöntő a Kálmáncsehi-Liechtenstein breviárium és misszálé fakszimile kiadásának és kísérőkötetének könyvbemutatóján. Művészetek Háza, Szekszárd, 2022. március 17.
 • Beszéd a Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár felújított közösségi terének átadásán. Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár, Sátoraljaújhely, 2022. március 21.
 • Beszéd a Méliusz Juhász Péter Könyvtár könyvkölcsönző automatájának átadásán. Tócóskerti piac, Debrecen, 2022. március 28.
 • Köszöntő Zalka Csenge Virág Ribizli a világ végén című könyve ukrán nyelvű kiadásának bemutatóján. Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 2022. április 11.
 • Köszöntő Nebojszki László Közép-bácskai települések néprajzi-helyrajzi leírása 1859–60-ból című könyvének bemutatóján. Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 2022. április 12.
 • Emlékbeszéd Gerő Gyuláról. Farkasréti temető, Budapest, 2022. május 24.
 • Köszöntő az Ezerarcú diafilm című kiállítás megnyitóján. Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 2022. június 2.
 • Köszöntő a II. Lipták Dorottya-emlékkonferencián. Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 2022. június 3.
 • Köszöntő a Magyar márkák, magyar plakátok című kiállítás megnyitóján. Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 2022. június 9.
 • Köszöntő a restaurált częstochowai pálos kódex ünnepélyes átadása, valamint az Országos Széchényi Könyvtár és a Magyar Pálos Rend közötti együttműködési megállapodás megújítása alkalmából. Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 2022. július 12.
 • Beszéd az Országos Széchényi Könyvtár és az Olvasókörök Szövetsége közötti együttműködési megállapodás aláírása alkalmából. Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár, Hajdúszoboszló, 2022. július 22.
 • Köszöntő az Országos Idegennyelvű Könyvtár könyvkölcsönző automatájának átadásán. Országos Idegennyelvű Könyvtár, Budapest, 2022. szeptember 12.
 • Köszöntő a CODEX – A nemzeti és digitális identitások szinergikus fejlesztésének fóruma című konferencián. Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 2022. szeptember 23.
 • Köszöntő Fábri Anna Arany idők. Eszmék és emberek gróf Teleki László neveltetésében című könyvének bemutatóján. Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 2022. október 7.
 • Köszöntő a Mitől korszerű egy szakkönyvtár? – A modern szakkönyvtár régen és napjainkban című konferencián. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Budapest, 2022. október 13.
 • Köszöntő az Országos Széchényi Könyvtár felújított déli olvasótermének átadásán. Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 2022. október 14.
 • Köszöntő az Országos Széchényi Könyvtár Esszencia című állandó kiállításának megnyitóján. Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 2022. november 24.
 • Köszöntő a Könyvtárostanárok Egyesülete és az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtárak együtt az olvasásért című közös szakmai napjának megnyitóján. Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 2022. november 29.
 • Köszöntő az Országos Széchényi Könyvtár és a Petőfi Irodalmi Múzeum Szerkesztők és szerkesztőségek a századfordulón című közös konferenciájának megnyitóján. Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 2022. november 30.
 • Köszöntő a Trianon Múzeum Ezeréves Magyarország című könyvcsomagjának átadásán. Méliusz Juhász Péter Könyvtár, Debrecen, 2022. december 7.