Publikációk

Monográfia

 • Legvégül a tópart. (Ön)életrajz két kézre. MTA Könyvtár és Információs Központ – KSH Könyvtár, Budapest, 2015. 262 o. (Rózsa Györggyel)

Szerkesztett, összeállított kötetek

 • Klinger András műveinek válogatott bibliográfiája. Készült Klinger András tiszteletére. KSH Könyvtár, Budapest, 2011. 39 o. (összeáll.; Lencsés Ákossal)
 • Vukovich György (1929–2007) műveinek válogatott bibliográfiája. KSH Könyvtár, Budapest, 2012. (Nagy magyar statisztikusok, 26.) 66 o. (összeáll.)
 • Az olvasás pártfogója. Írások Nemes Erzsébet tiszteletére. Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Budapest, 2012. 163 o. (szerk.; Fülöp Ágnessel és Lencsés Ákossal)
 • Portrék a Központi Statisztikai Hivatal könyvtárának másfél évszázadából. KSH Könyvtár, Budapest, 2013. 40 o. (szerk. és összeáll.)
 • Kamarás Ferenc műveinek válogatott bibliográfiája. KSH Könyvtár, Budapest, 2014. 27 o. (szerk.)
 • Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. KSH Könyvtár, Budapest, 2014. (A statisztika történetei, 1.) 807 o. (főszerk.)
 • Józan Péter műveinek válogatott bibliográfiája. Józan Péter 80. születésnapjára. KSH Könyvtár, Budapest, 2015. 37 o. (szerk.)

Lektorált folyóiratban megjelent tanulmányok, rövidebb cikkek, beszámolók

Nem lektorált folyóiratban megjelent tanulmányok, rövidebb cikkek, beszámolók

Lektorált kötetben megjelent tanulmány

 • Az ország és népe: a magyar (állam)leíró statisztika Bél Mátyástól Fényes Elek koráig. In Fényes Elektől az európai statisztikai rendszerekig. Tanulmánykötet. Szerk.: Polónyi Katalin. Magyar Statisztikai Társaság – Partiumi Területi Kutatások Intézete, Budapest, 2016. 38–57. o.

Nem lektorált kötetben megjelent rövidebb cikkek, bibliográfiák

 • A könyvtáros Bibó István bibliográfiája. A Bibó-centenárium válogatott bibliográfiája. In Bibó István a KSH Könyvtárban. Születésének 100. évfordulójára. Szerk.: Nemes Erzsébet. KSH Könyvtár, Budapest, 2011. 37–40. o. (Orbán-Szirbucz Zsófiával)
 • Nemes Erzsébet életútja és műveinek válogatott bibliográfiája. In Az olvasás pártfogója. Írások Nemes Erzsébet tiszteletére. Szerk.: Fülöp Ágnes – Lencsés Ákos – Rózsa Dávid. Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Budapest, 2012. 153–162. o. (Lencsés Ákossal)
 • „Nem helyeseltem a szörnyű embertelenségeket…” Kovács Alajos 1948-as levele az Akadémiához. In Az olvasás pártfogója. Írások Nemes Erzsébet tiszteletére. Szerk.: Fülöp Ágnes – Lencsés Ákos – Rózsa Dávid. Magyar Könyvtárosok Egyesülete, Budapest, 2012. 117–121. o.
 • Százötven év statisztika – A Központi Statisztikai Hivatal történetének vázlata. In A gazdaságstatisztika szerepe az oktatásban. Konferencia és megemlékezés 2017. szeptember 27. Absztraktgyűjtemény. Szerk.: Takácsné György Katalin. Óbudai Egyetem, Budapest, 2017. 27–33. o.

Lexikoncikkek

 • Abay Gyula, Altenburger Gyula, Balás Károly, Balogh Pál, Baross János, Belágyi József, Bud János, Buziássy Károly, Csahók István, Dányi Dezső, Edelényi Szabó Dénes, Ferenczi Izsó, Findura Imre, Földváry László, Gaál Jenő, Gidófalvy Elemér, Gombás Géza, Hajdú Elemérné, Halkovics László, Hegedüs Lóránt, Hegedüs Sándor, Hegyeshalmy Lajos, Heinz Ervin, Hoós János, Jeney Andrásné, Kápolnai Iván, Kautz Gyula, Kenéz Béla, Keszthelyiné Rédei Mária, Leslie Kish, Konek Sándor, Korláth József, Kovács Alajos, Kovács Tibor, Kovacsics József, Körmendi Gábor, Krisztics Sándor, Láng Lajos, B. Lukács Ágnes, Magda Pál, Mariska Vilmos, Miller Jakab Ferdinánd, Mód Aladárné, Molnár Endre, Mundruczó György, Németh László, Nyitrai Ferencné, Pálóczi Horváth Ádám, Palugyay Imre, ifj., Pezenhoffer Antal, Pikler J. Gyula, Pintér József, Podmaniczky Horác, Pogány Frigyes, Ráth Zoltán, Ruisz Rezső, Schnell Lászlóné, Schuler Dezső, Skerlecz Miklós, Surányi-Unger Tivadar, Szabó Béla, Szendrey Weres Dávid, Timon Sámuel, Vizaknai Antal, Vukovich György, Weninger Vince, Wolff Károly, Zalka Ödön, Zorn Vilmos. In Portrék a magyar statisztika és népességtudomány történetéből. Életrajzi lexikon a XVI. századtól napjainkig. Főszerk.: Rózsa Dávid. KSH Könyvtár, Budapest, 2014. (A statisztika történetei, 1.)

Könyv- és folyóiratcikk-ismertetések

Internetes írás

Sorozat- és folyóirat-szerkesztés

Konferencia-előadások

 • Megemlékezés Bibó Istvánról. A jelen szaktudása a jövő generációjáért. A KSH Könyvtár projektzáró konferenciája, Budapest, 2011. szeptember 22.
 • A statisztika és a digitális átállás. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 44. Vándorgyűlése, Társadalomtudományi Szekció, Győr, 2012. július 13. (Lencsés Ákossal)
 • Fejezetek a Központi Statisztikai Hivatal nemzetközi kapcsolatainak történetéből a kezdetektől 1947-ig. „Múltban gyökerező jelen”. 145 éves a Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2012. október 9.
 • A KSH Könyvtár társadalomtudományi hivatkozásgyűjtő adatbázisa, a Mathias. Networkshop 2013, Tartalomszolgáltatók: könyvtárak, levéltárak, múzeumok, Sopron, 2013. március 27. (Lencsés Ákossal)
 • Másfél évszázad – élő örökség. A Központi Statisztikai Hivatal könyvtára és könyvtárosai. Másfél évszázad a statisztika szolgálatában, Budapest, 2013. szeptember 10.
 • Kutatás és kutatástámogatás országos szakkönyvtári környezetben. Valóságos könyvtár – könyvtári valóság, Budapest, 2013. november 26.
 • Szakkönyvtár a holnap határán. A KSH Könyvtár mint kulturális központ és tudományos műhely. A könyvtár új útjai: korszerű szolgáltatások – kreatív felhasználóknak, Budapest, 2014. október 30.
 • Megújuló szakmai és közművelődési szolgáltatások a KSH Könyvtárban. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 47. Vándorgyűlése, Társadalomtudományi Szekció, Szolnok, 2015. július 17. (Lencsés Ákossal)
 • A magyar szakkönyvtári rendszer. Valóságos könyvtár – könyvtári valóság II., Budapest, 2015. november 24.
 • Ezredfordulós helyzetkép a magyar szakkönyvtári rendszerről és az országos szakkönyvtárakról. Szakkönyvtári seregszemle 2016, Budapest, 2016. március 29.
 • Az ország és népe: a magyar (állam)leíró statisztika Bél Mátyástól Fényes Elekig. Fényes Elektől az Európai Statisztikai Rendszerekig, Nagyvárad, 2016. július 1.
 • Mit tesz értünk a Wikipédia, és mit tehetünk mi a Wikipédiáért? A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 48. Vándorgyűlése, Társadalomtudományi Szekció, Veszprém, 2016. július 8.
 • Így mérünk mi. Színek és fonákok a magyar könyvtár-statisztikai adatszolgáltatásban. Szakkönyvtári seregszemle 2017, Budapest, 2017. március 21. (Kecskeméti Gergellyel)
 • Könyvtár-statisztikai dilemmák a digitális korban. Networkshop 2017, Tartalomszolgáltatók: könyvtárak, levéltárak, múzeumok, Szeged, 2017. április 20. (Kecskeméti Gergellyel)
 • „A statisztika terén iskolát alkottam” – Keleti Károly, a tudós és hivatalalapító. Másfél évszázad a számok bűvöletében – 150 éves a Statisztikai Hivatal, Budapest, 2017. május 25.
 • Könyvtár és társadalom. Szempontok és javaslatok a szolgáltatásközpontú könyvtárstatisztika bevezetéséhez. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 49. Vándorgyűlése, Jogi Szekció, Miskolc, 2017. július 6. (Kecskeméti Gergellyel)
 • Szakkönyvtári körkép 2017-ben. Ment-e a világ elébb? Változások a tudományos könyvtárak szolgáltatásaiban, új fejlesztési irányok, Budapest, 2017. október 16.

Egyéb előadások

 • A tudománymetria alapjai. A Magyar Tudományos Akadémia Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottsága Statisztikai Tudományos Albizottságának általános ülése, Budapest, 2013. május 23. (Lencsés Ákossal)
 • Ötszáz év, négyszáz név. A magyar statisztika arcai. A Magyar Statisztikai Társaság Statisztikatörténeti Szakosztályának ülése, Budapest, 2014. szeptember 16.
 • Könyvtár, statisztika, történelem. A magyar statisztikuslexikon ötven éve. A Magyar Tudományos Akadémia Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottsága Statisztikai Tudományos Albizottságának általános ülése, Budapest, 2014. október 2.
 • Negyedmillió szócikken is túl… Bevezetés a Wikipédia–szerkesztés elméletébe és gyakorlatába. Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár, Gödöllő, 2014. november 5.
 • Megemlékezés Rózsa Györgyről. Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ, Agora-programok, Budapest, 2015. március 4.
 • A Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár mint kiadó. 23. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, Budapest, 2016. április 22.
 • A bibliológia Rózsa György munkásságában. Kovács Máté születésének 110. évfordulója tiszteletére rendezett emléknap, Hajdúszoboszló, 2016. november 11. (Rózsa Gáborral)
 • Wikivé lesz minden. Közös tudás és tudásközösség a Wikipédia-univerzumban. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bács-Kiskun Megyei Szervezetének szakmai továbbképzési napja, Kecskemét, 2017. március 6.
 • Változások a 2018. évi könyvtári statisztikában. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Komárom-Esztergom Megyei Szervezetének szakmai programja, Tatabánya, 2017. október 2. (Kecskeméti Gergellyel)
Reklámok