Rólam

Végzettség

 • Történelem alapszakos bölcsész, BA (Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, 2010)
 • Okleveles informatikus könyvtáros, MA (Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, 2013)

Szakmai továbbképzés

 • Angol szaknyelvi tanfolyam könyvtárosok részére (60 órás akkreditált továbbképzési program, Könyvtári Intézet, Budapest, 2011)
 • Felkészülés a minőséget szolgáló minőségi önértékelésre (30 órás akkreditált továbbképzési program, Informatika a Nemzeti Közszolgálatban és Könyvtárakban Alapítvány, Budapest, 2013)
 • Minőségmenedzsment a könyvtárban I–IV. (120 órás akkreditált továbbképzési program, Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár, Kecskemét, 2013)
 • A tudomány mérése – Bibliometriai ismeretek, a szakirodalom feltérképezése (30 órás akkreditált továbbképzési program, Semmelweis Egyetem Központi Könyvtár, Budapest, 2013)
 • Könyvtári vezetői ismeretek I–IV. (4 x 30 órás akkreditált továbbképzési program, Könyvtári Intézet, Budapest, 2014)
 • Vezető–Szerep–Játék – avagy tanuljunk meg vezetői szerepeket jól játszani (30 órás akkreditált továbbképzési program, Informatika a Nemzeti Közszolgálatban és Könyvtárakban Alapítvány, Budapest, 2014)
 • Könyvtári szakértői ismeretek (30 órás akkreditált továbbképzési program, Könyvtári Intézet, Budapest, 2017)

Tevékenység a KSH Könyvtárban

 • Beosztás
  • tájékoztató könyvtáros (Olvasószolgálati Osztály, 2010–2013)
  • tudományos titkár (Olvasószolgálati Osztály, 2012–2013)
  • osztályvezető (Történeti Kutatási Osztály, 2013–2014)
  • főigazgató-helyettes (2013–2018)
  • főosztályvezető (Kutatástámogató és Statisztikatörténeti Főosztály, 2014–2018)
  • főigazgató (2018–2020)
 • Szakmai tevékenység
  • szaktájékoztatás (2010–2016)
  • kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés (2010–2012)
  • könyvtár- és adatbázis-bemutatók, hivataltörténeti előadások tartása (2010–2020), részvétel a hivatali pályaorientációs képzésben
  • könyvtár- és statisztikatörténeti kutatások végzése és ezek eredményeinek publikálása, kiadványok összeállítása és szerkesztése (2010–2020)
  • a társadalomtudományi hivatkozáskereső szolgáltatás megszervezése és koordinálása, a Mathias adatbázis elindítása (2012–2018)
  • a könyvtárban folyó statisztikatörténeti kutatások koordinálása (2013–2020)
  • a könyvtári kiadványsorozatok gondozása (2013–2020)
  • a könyvtárban folyó digitalizálási tevékenység irányítása (2013–2018)
  • a könyvtári állomány analitikus feltárásának irányítása (2013–2018)
  • a könyvtári marketingtevékenység irányítása (2013–2020)
  • intézményközi kapcsolatok kiépítése, gondozása (2013–2020)
  • szakmai konferenciák, workshopok szervezése (2013–2020)
 • Egyéb tevékenység
  • részvétel a Közalkalmazotti Tanács munkájában (tag 2011–2013, elnök 2013–2014)

Tevékenység az Országos Széchényi Könyvtárban

 • Beosztás
  • főigazgató (2020–)

Képzési tevékenység

 • Szakdolgozati konzultációk tartása az Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtár- és Információtudományi Intézetének hallgatói számára (2015–)
 • Óratartás a Kutatástámogatás könyvtári környezetben. Szakirodalmi, tudománymetriai és statisztikai adatbázis-használat című 45 órás akkreditált továbbképzési programban (Könyvtári Intézet, Budapest, 2019–2020)
 • Óratartás az Általános és szaktájékoztatás (társadalomtudomány, szociológia, művészet, történelem, jog) online adatbázisokkal című 60 órás akkreditált továbbképzési programban (Könyvtári Intézet, Budapest, 2019–2020)
 • Óratartás a Piacgazdaság és könyvtárügy az információs társadalomban című egyetemi kurzuson (Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtár- és Információtudományi Intézet, Budapest, 2020–)
 • Óratartás a Könyvtári vezetési ismeretek című 120 órás akkreditált továbbképzési programban (Könyvtári Intézet, Budapest, 2021–)

Egyéb szakmai tevékenység

 • Az országos könyvtárstatisztikai adatfelvétel tartalmi megújításának koordinálása (2017–2019)
 • Kulturális szakértő (2018–)
 • Részvétel az országos szakkönyvtárak 2019 és 2024 közötti stratégiai fejlesztési irányainak kidolgozásában (2018–2019)
 • Az Országos Széchényi Könyvtár könyvtárszakmai tevékenységének átvilágítása (2019. október 15. – december 2.)

Kutatási terület és téma

 • Könyvtár- és információtudomány
  • Kutató- és szakkönyvtárak a XXI. században
  • A könyvtárak tevékenységének társadalmi hasznosulása, mérhetősége, statisztikája
  • A társadalomtudományi szaktájékoztatás kérdései
 • Művelődéstörténet
  • A KSH Könyvtár története
 • Tudománytörténet
  • Magyar statisztikatörténet 1867–1948

Testületi tagság

Elismerés